closeTerug naar inventaris

Transcriptie

233

Van Amboina, onderdato 27:e 7ber: 1741

Noutie van Soo„

danige speceijboomen,

als arij, ondergesz:

der ordre van den

onderCoopman„

en resident, Carel

Gustaff G:ledstein

onder het district

vant hyland

Bouro bi gedane

visitatie van

den 15 ap:r ril

tot den 26.e

Anno Santij

hebben bevonden

en uitgeraegt

namentlijk

noote

1