closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N

loma onder dato 27:'

1742:

sber:

Notitie van verkogte Sagoe

voomen uij Comp„s buiten bovveen op het

Eijland Soelo Sictos Leeder den 24: augustus

1741:

tot den 15:' 9ber:

Malap„ Maijab„s Siib„

Rd

Negorijs

vercken

Atv„

den 21:' aug:

ornelis bakarbessij.

1

hatolopessij

boond

24

0

_o

1

Raasmingo.

1.

1

24

24

_o

_o

albertus te katenoe.

1

1

24

24

1

_„o

_o

24

1.

david spp tapimanu.

1

.

ƒ0

1.

24

1

8

1

adam mole. . .

24

_o

_o

241„

1

Elias Kako-

1

- .

_o

_o

26

pattij Saeka.

2

2

- . . .

3

_„o

_o

30

pessij malle.

1

1

—.

orang CaijTela-

14: 7ber

_o

10

Coelopatij

10

. - -

frans Sicko - - - - -

_„o

16

1.

Kakaje

1

- - - .

_o

_o

16

1

Jacob joemat.

--

1

- - -

t0

_o

mattheurs - -

16.

1

1

-.

_o

_o

gerrit selakawa

8: 9ber

2

2

- - -

10

do

bastiaan alimahoe

9

1

1.

24

4

_o

- - -

1.

Sianont- - - - -

13

oelopotij

1.

4

_o

steven salarone

—.

14

1

kakage

1

_o

_o

15

1

.

- -

gabriel pattisena

1

14

o

15

d„o

9 - . -.

gaspar zelft -

- - - - - .

1

Dena

29: . . . . 7: 32: 24:

1„

sijn alsoo door mijn ondergeschreeven aan den

E: Heer Adriaan 'THooff Coopman en opperhoofd

over de Cust Hitoe voor het quiten Cospie over

gelevert Een somma van 'twee= en= dertigh Rijxd

en vrijn en twintigs „s Segge EL: rijxdaglders e

24:' stuijssers en aan zeegel briefjes negenthien

mahak„ en ses Seriboas, blijft, alsoo nog bij den

Corporaal op de Ppelitic„kos aan Zeegul briefjes perus„

tende negen en taggentig mahap„s ses en negen, tigtg

maijanb„ agten tagentigh Seriboas /:onderstond:/ Zehoe

den 21:' 9ber: 1741: /:was getekent:/ O„o van Rijswijk

Notitie

: