closeTerug naar inventaris

Transcriptie

257

Van Limion onder dato 27:' 7ber: 1744:

Negrijs

Perken

Mlahap

Stver=s

„saijb„ Sirul„

Rd„

P„r Transport

. - .

293

183:

12:

3:

216:

sanene.

3

Januarij

2

Eenewalet

carique

den 21

L

Zen

_„o

1

pattij. Keij

2

/6

1

parmatta:

verha

2

—.

2

20

tlebaaij

alij raempoein.

3

4

- -

4

6

1: feb=r

radje

istela

ca

24

—.

nnewalit

ig toewatte

negorij limo

gebruckt

4

1

_„o

Radjamahae

_„o

2

2

3

2

4

titoelamn

_„o

robbe.

2

_o

harke

5

Negarij lima

2

24

2

zeijt

robbo - -

2

2

_o

orangkaij

Waktouw

3

24

1

1

0

_o

_o

Negorij lima

marapattij

3

2

2

24

1

lite

issela

paleuw-

Samene

2

larique

Een ontralit

5o

eent

titoelama

_o

1

24

2

Robbo

i

2/

1

2

2

Zeijt

pattijkeij

o

24

12

Lillbaaij

.

alij haempoem

.

10

12

te

9

24

- . .

12

bastiaan noessij

tiffela

24

tandende

12

1

neensisij

2

2

renniwalit

Watasiuw

12

orangkar

5

_o

5

12

larigie

alim

4

_„o

Catoe

6

4

13.

Janaspikaolima.

hilebaaij

1

_„o

16,

1

apraham toehatoe.

24

1.

_„o

16

larigne

sameng.

_o

dering

17.

2

pattij salemang.

2

0

zeijt

1

mahadje

17

6

_o

47

Caelar

1

Soemail

5

19

Casisij

_o

2

. . . .

21

5„o

liffela

krangkaij

4

3

2

hennittelit

- -

- - - - .

21

zijt

Simang lauw

3

1

21

2

. . . -

titoelama

206b9.—

=

24:

1.

1

issela

roehde

. . . . . .

22

affisij

245: 3: 258: 376: 12:

Twoma

Sijn alsoo door mijn ondergesz: aan den E: HeeneAduaan

Roost Coopman en haart overgecust stitde overgelevent een

somma van triehonder zeseng seven, ig Rrijxd„s en

twaalff stuijvers seggen 6: rd„s en 12: stver„ en aan zegul

briefjes een hondert Segttien„ malah„s en drie Maijav„

een hondert ses en twintigh Ims„ blijft alsoo neg

onder mijn beruftende 85: mahak„s 88 maijab„ en 1 Scrib„

/:onderstond: Loelde den 11:' april anno: 1742:

/:was geteekent:/ J„ van Rijswijk

Notitie