closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Mmboina onder dato 27:' 7ber: 1742:

Sasip„ kaijeb„ Siris„s Rd„s Stvers

Perken

Negorijs

P„r Transport

3: 69: 298:

36:

262:

2: - ..

oche

2

lilebaij

Paulus taeloeseket.

den 11:' maij

_o

1

.

1 - - -

_„o

alij roempoeiig.

11

1

1- . -

- - - -

_„o

manipa

salihe.

13

3

- - -

—.

3:

_„o

Wakasiuw

bintoe.

4

13

_o

6

12

Warela.

liang

. -

9

13

1

lahat

24

orangkaij.

21

Koelar

. .

lisela

1

24

5„o

Roeman pattij.

21.

Sowaij

15 . - -

20.

10

alang

agabuspattij.

- .

21

-

4

8:

5„o

6

petrus kaij

21

5„o

21

10 - - -. 6

olexander hoenij.

13.

5„o

_„o

lissela

loehoe

1

dij alilij.

1 - - - - - - -

22

360: 36

3:

Somma.

97

310:

sijn alsoo door mijn ondergesz: aan het oppoost

der Custhitoe den E: heer Adriaan 'Thooft overle„

„ver een somma van drie hondert Sestigh rijxd„s

en ses en dertigh stver„ en aan zegub briefjes ses

en negentigh mahapoetijs drie maijanb„s twee en

vijftigh sireb„ blijven alsoo nog ander mij aan zeguls briefjet

vernsten eenhondert seven nagentigh mahap„s ier= en

tagentigh maijab„s en een hondert veerthien Scrib„s /:onderstand:/

dn

Loehoe den 22:' maij 1742: /:wes getekent:/ C„ V: Rijswijk:

Notitie.