closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Ambom onder dato 14e Jbr: 1742.

4 p„s halv uurs glasen

1„ ijzer dreg.

Soo van 't Compt„r

1 rand Compas

manipa, de post

1 blikke land landhaarn

Lawaij, als de

kruijfmolen en

1 sterff off timmerm: , bijl.

patjalling de Ca„

2„ kalfaat ijsers

zuaris.

2„ baar ijsers

1 boor omslag

van den Constabel

1b„ maale kamers

5 metale Canons van 2 lb. bals jder

9 ijsere _„o te weten

1 p„s van 6: lb: bals

1 4: _„o

1 2 _„

6„ 3 _o ider

28„ Copere schut lepels

9 _„o kardoes kokers,

9„ _„o laad shiemen

d„o op aalder

70„ kruijt kisten

2 beurs vaatjes methante kransen

3 houte kardoes kakers

9„ staele schut booren

5 ijsere parrangs

2 p„r