closeTerug naar inventaris

Transcriptie

3: 8:

a

327

Van Mmooina onder dato 27:' 7ber: 1742:

Dit Jaar

minder meerder minder

meerder

Lasten.

ƒ4892:17:— ƒ 1712: 3:8

P„r Transport

1568:19.

Condemnatie Reeck: dit Jaar

2851:12:—

het Voorladen Jaar.

13:

ƒ 1282

dit: Jaar Minder.

285:14:—

Ongelden van Slaven A„o Stantij.

2

246

1

anno passada.

10

8:

Jnsgelijx desen Jaere Minder

4:—:

12553

Chialoupen en Mindere Vaarts

1:—

860.

anno voorleden.

3

ƒ 3950

dit Jaar Meerder

133:18:8:

Onkosten van Scheepen.

463: 19:8:

het afgewekene Iaars

330

-„

dit Jaer minder

11:

Screeps Zoldeijen . . . . . . ƒ 1387

5.8

590

het gepasseerde Iaar

18

791

.

heden Meerder.

1

15

2904

Intrest Reeck:

15

2981

het Iaar te vooren.

81:

heden minder:

8: ƒ 3416

ƒ 9640:5

Addeerdt.

8

3416

substraceerdt

Jacre Meerders

Zoo dat de generaele Lasten dese

ƒ 6224:—:

belopen dan het haar te vooren met.

Winsten.

ƒ34274: 178.

tCasteel en manipa dit haar=t

6:—

4201

1

het gepasseerde Jaar

8

8:

ƒ- 7730

dit Jaar minder

8: 8. ƒ 6224:

ƒ 7739

Transporteere.

:

1:

—:—

8: