closeTerug naar inventaris

Transcriptie

338

Van Amboina onder dato 27:' 7ber: 1742:

d

Transport:

416414:12:—

dekamer van Iustitie ter montant van ove

4

rd„s

1.

1471:

dekamen van de landraad

_„o

551

11:

„photassen bengaals van Cob„s

p„s

5

258

50

adenttais fijne beng„s

190

1:8:

1409:

Vf

„guinees gem: gebl: Jnso

300:

5302

5:8:

d„o

huwe Od„

120

1

1:

1469

parcallen

gebl:

4

320:

832

8:

moerissen fijne

4

17

96

100:

„zeijldoek gem:

4

18

80

206

Wid karts bier . . .

324:

8:

72

14

4:

Jpaance Wijn.

123:

8:

103

Jguinees gem: geb: beng„s

680:

6420

9:8:

Twinkel boekƒ . . . . . . .

soo veel p„r restant en

tot verant:

woording van den onderCoopman en min

kilier Gerrit

Jacob van Westrenen gbleven zijn, gelijk

„valgft.

40:

3181

pgeent

9545

10:8:

274.

p„s salempoeris gem: geb: Cust

1:8

14

1269

293:

17

_o

2237.

8:

du ff:

4

347

„percallen gem: gebl:

8

14.

978

4

39„

f:

ge:m:

_„o

348

:8

150.

„bethilles gem geb:

16

1001

250:

n dE:

1451

12:

69:

fijne gebl

„anderissen

633:12:

22.

gingang raade

167

19:8

4

44:

184

1/3:

P„o pinas

17.1—

_o beddelijk

130

10

8:

72:

19

salempoeris raade

644

4

147:

589

2:8:

gingang drongang

4

213:—

13:8

dongrissen gebl: „methoode hoofden.

413.

118:—

8

257

11

_„o

_o ruw: Cust

151.

bdelangs br: bl: V„n .

428

6: 8:

78:

201

13

1: 8:

„Zeijldoek fijne gebl: Just

208:

17

78

gem: ruwe - - -

551

_„o

38:

1:8

179

vlaggedoek roade tutucorijns.

no

70:

witte

193

6: —:

4

1

0

70:—

264

_„o blauwe

68:

ƒ433436: 5:—:

ƒ 21551:16:

Transport.