closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1742:

Van Amboina onder dato 27:' 7ber

ƒ636211:15:8:

P„r Transport - ƒ 10785:3:

4. p„s degens

„houwers

5:

pieken

15

1: helmbaard

kruijthoorns en

8:

1. Snaphaan.

3.—

10785:

ƒ646996:18:8:

De generaele Restanten van dE Comp: Surmonteeren samen

Balance.

Credet.

Debet s Comptoir Generael

17:

ƒ1026635

Diverse Parthyen

Diverse Parthijen ƒ 156414:12:

8

15

247.

verliesen.

voorjarige winsten en

2:

3497

voorjarige Lasten en ong„s

2

49187:8:8

ijgen Jarige D„

289900: 2: 8:

eygen Jarige d„o

20737:14:—

Sland„ Jnkomsten

8:

646996: 8:

Diverse over Restanten„

15:—:

ƒ1096808:

Somma

ƒ1096808:15

Somma

van Blokland.

B:

/:getekent:/ G: V.

Memorie: