closeTerug naar inventaris

Transcriptie

40:

69:

6:

8: -

3:

3

11.

1:

1.–

2:

2

2:

2:

2:

1„

2

4

1„

12:

6:

2:

1.

1.

1:

40:

1

24.

365

Van Mooina onder dato 27:' ber:

1140.

derorde Wegens zodanige Goemi, spykers, Eqmpa

gie, en meer andere, goederen, die 't zedert p=mo 7ber:

n

100„ 1741: tot uld=o mng„s /1a: ter ordre van den 6: 6:

agtb: heer Jacob de Jong, gouverneur en Directeur

deser provinctie met het toe takelen schilderen.

en andere noodwendigheden van de thans op de

shuijs togt zijnde pandchiallang dl Jamlaris

verstreckt en verdruijk, tamenreijk

1

Kosten ƒ 20:

goenij bengaald

p„

7:

10

0

spijkers in zoort

Ed:

18:

Koster

gaelenker

1

4

lood sh

11

menij

9.

-

8: 8

4

olij semalt

14:8

6

41

lijn Laot olij

K:

2:

8:

sphaam grden

lb:

8

16

3

vermiljoen

6:

bruijnen omber

4

16:17:

Vloggedoek witte.

10:

5

p„r

2

_„ flaauw

6

8.

9

o hoode.

5

1.

Zeijldoek gem: huwe

4

2

11:

4:

ƒ

64

paardelijn -

:

zijnen inzoor

5

11

koff:

lording

4:

2

8

145

26

womstheer

20:

h„

baaij —.

8

30

1

12:

3

lb:

roeth

4:8

prijf

1

15

theer guasten

p„rs

3:

3:

handeldenpas

11

10: 8

blicke hand hanhaarn

2

15:8

halt ue gloe

4

8:

perciaans hoode

lb:

24

randhout off tocke masd

op„

:

10

Zeijldoek bheed bengaals

15

1111: —: —:ƒ : —:

TTransporteere.