closeTerug naar inventaris

Transcriptie

60.

1.

1:

1:

1:

1742:

n Zvoen onder dato 21: ber:

Pr Transport:

168

1:16:—

kosten.

P

speyker ramers

2

16:

brauw op alfaarissers

2:

7:

boor isser.

2

8

5

2

herff beijl - -

1

6:

hmer dissel

1.

boor omjldagen

11

2.

7

58

13:

ps„

d=o baeijen planken

4

3

1:

2

jatie mdeen planken

16:

2

8:

9 kanken

3: 8

1.

klinker seenen

4

100:

16

3

8:

Last

kalk

14

Smeekolen

-„

mate

28:

H1.

14:

lb:

31

318

wier

16:

12

enkelde blaade blik

3:

54.

„r

lb:

Staal

10:

2

tm.

9:

4

8

½.

1oper

4

13:8

4

5

8.

17

1

Lood

7.

13

4:8:

266

13:

Somma

Riano.

/:was getekent:/ G: V: B: V: Blo

Memorie wegens zodanige goeder in ’t geene tzedert

de Maand 7ber: 1741. tot dato deser het ordre van den Wel

Edele agtb: heer Jacob de jong gouverneur en directeur

deser provinctie, zoo tot takelagie reparatie alsonder

=

noodwendighe den p: ten dienst van d Chialoup de tottij

Cossi

ttuijn zijn versirekt en verbruijkt Namentyk

10:

ƒ

tosten

weijkers in Loor

9:

2

koste

vlagge doek witte

15

p„s

diauwe

8

3

15

roode

4

4

14:

zeijldoek gem: huwe sud -

2

4

8:

14:

13

14:

22

1

Transporteere.

3.

6:

8.