closeTerug naar inventaris

Transcriptie

85:

Vervolg van de BuijteCust van Klijn Ceram

mahapoetie majangbaroe Scribat

Namen der Perken

P=r Transport

113„

29:„ 38:

p=s

wel bevonden

A satoea

1:

6:„

:

Kaijnama

5:

40:

9:

Haloeloe

3:

15:

Waralla

25:

6:

4:„

Tieta

9:„

5:

1:„

Tilinhoehoe

seer vruijl

4:„

1:

Wasakouwe

4:„

Batapoett

2:„

Noesilehoeij

2:

Hattelapetta

9:„

Pakalassi

2:

10

2:

Soleroea

wel

bevonden

46„

6:

1:„

38:„

6:„

Samoeroe

3:

.

8

50:„

Romoae

18„

Makikoe

3.

1

205„

Oopen bevonden.

Palla

2.

wel bevonden

75„

Raloeli

35„

4:

1:„

Lockoe

2:

15„

Sele

50„

Ha Ana

Loupessi

—.

9„

2:„

Polemetten

:

wa Aij

„„

Seer vuijl

—:

1:

3:„

Supilta

Aijangh punja koekoe vuijl en slegt

:„

785:„

71:„ 79:

p=s

Op de BuijteCust te samen

Mlahapoetie majangb: Scribo:

p=s

2315:„ 362:„308:

Dus blijkt dat op de binne Cust sijn

785:„

71.„ 79

buijten _=o

1

p=s 3100: 433„ 387:

1 -

Teld

welke sorteeringen te saemen bij den andere getrocken, beloopen

p=s 3920: in Z=t in 62: Terken of doussongs, te weeten:

28: Terken op de binne Cust, en

35: _=o buijten d-o

62: Terken te samen

waermede wij in hoope van uwel Ed: agtb: hoog g’Eerde intentie te sullen

hebben voldaen, besluijten onder betuijging dat wij met diep ontsag verblijven

/:onderstond ./. wel Ed: agtb: en seer genereuse Heer ./:lager:/ uwel Ed: agtb: onder„

„danige en trouwe Dienaeren ./. was geteekend ./. D: Gorgas, I: H: Scholtsz: met de

moorse characters (waerbij gesz: dit is de teekening van Soleman Nustapi

orangk: van Hila, en met een kruijsie /daer bij gesz:/ dit is ’t merk van Adolph

Manupassal christen orangkaeij van Tieroe /in Margine /: Alubonia

Victoria den 2. maart a=o 17578

almede

ht

ee

uu

1