closeTerug naar inventaris

Transcriptie

51.

13

17:

4.

215.

Genirael Summarium

Der vorenstaende Nagul boo„

men.

datijf

oude uijtge vrugt daa, half was„ aenkomen, Somma

dragene gene boo„ sene boo„de of jonge ruim;

boomen men.- mer boomen.

Aan ’t Casteel

833: 584: 86981: 13480 24632: 125093

Tot Saparoua

1087: 313:

89353 33335: 32753:

155441.

Nussalaut

346:

93:

36209:

5224: 8045

49478:

Hila

625: 1302: 30721: 23174: 35480:

89375

Haroeko

816

1940: 52271: 33491: 30926:

116688:

Laricque -

279: 649: 42328: 3246: 6093: 51667:

Somma

3976: 4881: 337863: 111950: 137929:587742

J: Oudrcton

JAmboina Victoria dato

voorschreeven /lagen :/ door mij Ongemaakt

/was geteekendt:/ t.

D. Mourits

Rapport van den Staat der kerken en de

Schoolen van de Eijlanden Bourg Manipa, Bonoa

Coeram, Saparoua, Nussalaut, en Haroeko, ge

registeert door den predikant Adriaan Pietersz:

Steutel, en de Ouderlingen Domingos Dias, Lau„

„rens paulus paltij wasoe, Salomon Kesau

lia, en Iohannes Elias Pattijmonie pattij Aboru

beginnende den 17:' 8ber: 1757: en g' Eijndigt den

22:' Gber: 1757:

Na dat wi den 17: October des avonds omtrent 9: uuren van ’t hoofd Comptoir

Amboina aan ’t Casteel victoria vertrocken waren sijn wij den 19: geluckig

op ’t Eijland Bouro aangekomen tusschen 2en 3: uuren alwaar mijn persoon

dienselven avond na dat ik eerst met het opperhoofd Geijsbert Theodorus Pa„

pegaan gegeeten en gedronken als meede daar na een goede wandeling gedaan

te hebben ter beschouwinge dier plaetse wijl ik op dien dag geen werk konde

Verrigten

2:

24

an

k

8:

9:

6.

3.

2

7

=

ken

sti

om

n

ro

10

t

47

t

m.

1