closeTerug naar inventaris

Transcriptie

kosten In

den vertien

uijtkoops Geeft p=r Centos

koops

Transport.

Laabse Troaucten.

46: S:

lb:

2514:¾

83. 8:

: 8:ƒ

1

121:158.

Iarwe Caabel

r:

737: 1/3:

35: 1.8.

28.10. —„

23.

Rogge

heeft p=r Centos door den anderen.—

40:

7

Aan de Hoofdplaats ingekogt.-

180:

7:12.

38: 7:

—„

107:

323.

lb:

.—„

Peeper.

8

134.

18: 5:8

42:14:12.

74.

Thin

70

35

4: 8.

26: 12:— 45:

-„

waxkaarsen

Gecst p=r Centos.

34:

134:

Diverse Bakmeester.

100:

1.15.8.

p=s

1: —:—„

Bijlen

½

109

1: 7:4.

13. -

1:

-„

Paarings -

19.12.

107.

9: 8

1: :

ijzere hangslooten

266

¾:

Teeft p=r Centos door den anderen.—

De behaalde advance op een p=s Houwer en portthee van den tot matt=s gedeporteerde

9.

15.

met ƒ

sold=t Johannes Reijnicke waar voor op reeck: van zoldijen belast is.

Het Geproflueerde op 12 p:s metaale gewigten swaar, 347: lb: welke door den koopman en fiscaal Cruij„

267:

1:

penning bij de Saparouase Boekjes van A=o 1778: ongequalificeert zijn afgeschreeven

Over belasting op reeck: van zoldijen van de overleeden van het schip t Buijten Leven, wee„

163.

13.

„gens de door haarlieden te min uijtgeleverde Lading, en doot schulden

Het geproflueerde, weeg=s de door den Curator aflites in Cassa getelde penningen van de overleeden Corp=l

3:

7:

Johan Michiel Haan, en Roerslotemaker Harman Adolph Twelmeijer - - -

Seldt.

De Nadeelige Posten, welke ten Lasten deser Reeck: zijn afgesz: bestaan in de volgende, als 3

De gepermitteerde spillagie op de verstrekte Parthijen, zo uijt ’t provisie als de Neg„

1180:10:

packhuijsen in een rondjaar

De verlooren geraakte schuijt met 20: vadems goemoets touw van 4: duijm als meede 1: p:s diep

263. 4.

lood swaar 16: lb: en 30: valdems Lood Lijn van de pantjalling Delft

Over de verloorene Dreggen met de daar aan gebrookene kabeltou

6.

64.

de Pantjallings D' Victoria en De Beschermer

weegens ’t gevalideerde, en uit de kleene geld Cassa betaalde in steede van de spillagie

2:12:

54

op't verstreckte vlees in Een Kondjaar

Over 2: koppen sComp=s Leijf Eijgenen mans, als Een gen=t toepauw welke in ’t slave

quartier is overleeden, en Een in namens Ianis, welke met de Lepra besn

155:

4:

na ’t Eijland Molane versonden is

De gevalideerde spillagie aan de scheeps Ooverheeden van ’t schip 'T Buijten

8.

1855:

7

seeven op hun aangebragte Lading.

Iadvans waar meede d’ booven de gepermitteerde Spillagie uijtgeleeverde Lading

8

123:17

door de overheeden van ’t voormelde schip Buijten Leven beswaart is

Resteert aan zuijvere winsten ten Hoofd Casteel.

Het:15. opgeld op de afbetaalde zoldijen bedraagt hier aan ’t hoofd Casteel

En op de volgende Buijten Comptoiren als

558:

1

Ten Comptoir Saparoua na aftrek der nadeelige Posten

603.

_=o

_o

Cila

_=o

305:

2.

_=o

_=o

Haroeko

_o

_

10

286.

_=o

_=o

_=o

Paricque

_=o

10:

257:

_=o

25

Bouro.

_=o

444:15

_=o

_=o

_=o

Manipa

t=

bedraagen

De Generaale winsten op de Buijten Comptoiren

hoofd Casteel

zoo dat alle de winsten na de cortatie der nadeelige Posten zo aan ’t

als op de gesamentlijke Comptoiren rendeerd

slands Inkomsten bedragen als volgt

ƒ12474

De Bagt van de Arack en Zaquweer

49.

10:

Stads herberg

1148:

8.

hineese Hoofdgeld

t

88:

2

Beestiaal

1851:

6.

de Sopbaan

„10098:

in en uijtgaande regten

12

3306:

Bezaar dezer Steede

29115

18.

46.

1.12:

de helfte der Eijkpenningen hebben opgeworpen

1858:

4: 8.

verdebiteerde zeguls

4: 4:

2833:

sheeren geregtigheid of de 20: penningen der verkogte vaste goederen

10

8

Tefault boetens zo bij de kamer van Justitie en Landraad

Teldt.

ƒ33864:

8.

184: 16:

Hier van afgetrocken het papier dat tot ’t aanstempelen van zeguls is verbezigt

ƒ33679.

Blijft voor de zuijvere Inkomsten aan ’t Hoofd Casteel

Den Comptoir Hila.

1520: 17:8.

Over de Inkomsten van 'SComp:s Lagou bosch in de gebergten van Loehol

zodat de zuijvere Jnkomsten over de geheele provintie bedraegen.

En de winsten en Inkomsten te samen

8.

8:

8.

2.

4:

—„

101 67

De winsten.

ƒ 17888

3

38

11:

i

22

69

6

24.

12

18

15.

14

10

447

ƒ 18495

3606011

4:

ƒ14799:

3114.

2453

23368.

35200. 1

ƒ 58568

11

16

5.

12

16

8:

12

4

8

8