closeTerug naar inventaris

Transcriptie

28710

37.

28: 7/5

P

ƒ 414639.1.8

13444:14

Transport

28

1. 8

45: 1/0 lb„

waxkaarsen

3:

26

1:

p„s

Guinees gem: ruwe

1:

10: 8.

d„

zout.

329 ½:

Buskruijt

1064:¾:

191.

16:12

587:

p„s

Baskoogels -

37:12

8

240

4

Handgranaden

115:

4:—

316:

Loode snaphaan Kogels

34:

2: 12

d„o Druijven.

355:

46:6:—

2:

Metaale Klocken

110:10:—

683: 6:

7:

_=o stukjes van 1: Ed„ Caliber

d=o

d=o

6:

822: 19:—

_=o ½.

441: 13: 8:

_=o Regtloopende bassen van ½: lb„ Cal„

6.

4989:

Ronden Langscherp van diverse Calibers

1150: 18:—:

144

Scherpe Pattroonen

2: 4: 8:

28:

Yzere Canons van diverse Calibers

2825:5:12:

214:

3: —:

21:

Metaale en koopere Gewigten.

4:

Chirurgijns Jnstrumenten

35:16:—:

8:

zilverwerken

160:7: 8:

742:11:—

Arthillerij Goederen

d=o

11:8:

124:

Equipagie

159:5: 8:

Piverse Gereedschappen

1109:4: 8

Wapenkamers Goederen

1288.

5

4:8:

Guarnisoen

13: 4:

243

Aangereekende van Amboina

24041

11:

Hitou 's Comptoir 19366:

over

Cassa Contant

Dus„o 1988 9/10

6553:9: 4:

ld„s Rijst

492:1:

1

K

Arak Batavies.

9: 5:—:

Olij/ van Klappus

10:10—

ƒ 7065:5:4ƒ 438681: 9:12

ransporteere.

11

8