closeTerug naar inventaris

Transcriptie

54.

142¼

27: /5.

15:

201:

126614:

100:

1.

2000:—

1:½.

68:

94:

2675:

8:

6350:

91:

2466

216:

15

k:

ld„o

P„r Transport.

Arach Batavias

olij van Klapus

waxkaarsen

zoutn

Buskruijth

Baskogels van —½: lb„

Chiap van Zilver

Dak en Vorstpannen

guinees Gem: ruwe Cust.

Handgranaden

Loode Druijven in zoort

_=o Snaphaan Koogels

Metaele Stukjes van 1: Ed„e

Mopsteenen

Rondscherp van 1: ld„s

Ronden Langscherp in zoort

Scherpe Pattroonen

Gaere Canons

Metaele stuckjes van ½2: ld„ Caliber.

'T Aangereekende van 't Comptoir Amboina D„s 20:2/10:

Reekening der gerands oeneerde Bouroneesen en Ambl„ 19880

Chirurgyns Jnstrumenten

Arthillery goederen

d=o

Equipagie

diverse gereedschappen.

wapenkamers goederen

'T Guarnisoen

Transporteere

123.

3931.

1712 ƒ479307.

33:

16.

8:

11

10:—

12:

10:

1

262

15: 8:

10: —:

7:

1:

8:

19

53:

5:

8

13:

8

32

1:

4

17:

19:

2:

1067:

76.

12:

8:

1

14:

538:

15:

3

6: 8:

2087:

5:

8:

584: —:

67: 15: 8:

655: 1: 12:

1.

14:

245:

8:

10:

122:

8:

15:

134

14:

814:

560:

10: 8

8

11377

ƒ490685:

15:

78

54:

8:

12