closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N„o 14

Orig:t

29

Register van idJanige Copea Brieven

en Pahieren alser tans

Dubbelvoudigs oor de weede Bezen„

„aing, van Amboina voor

Nederlandt overgezonden

Worden, bestaande, behalven een

Aparte Bundel, in Drie Deelen.

Eerste Di

Resouten an e e e e tenene

in ’t Casteel Nieuw Victoria, sedert de laatst

afgezondene Van den 11:e Juni, beginnende met

den 8:e Julij daar aan, tot den 20: dezer inclusive

Tweede Deel

Brieffe van den wel Edelen Agtb: Heer Bernardus Van

Pleuren Gouverneur en Directeur, benevens den

Raadt dezer Provintie, aan de Edele Hoge Jndia„

„sche Regeering te Batavia ged:t 16: Julij J: l:

Briefje van en aan als even van den 18:en Augustus h:r A:

Missive of najaarse Beschrijving van en Aan als gemeld

gedateert op heeden

Briefje van en Aan als boven houdende de opgave van het Generaal

getal Dienaren, Ammunitie, en Vaartuij„

„gen mede van hedigen datum.

Derde