closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A

No 1.

101„

opie Lemeene Missives

Geschreven door den Edelen Heer

Gouverneur en Raad der stadt en

Fortresse Malacca aan Hunne

Hoog Edelheden de Edele Hooge

Indische Regeering te Batavia

sub dato 24 Februarij en

31: Maart 1783

Inkomend Briefb:l van Malaleke a Wijl

Overgek: 1724