closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P=r Transport

Quartiermeesters.

Daar van twee op de gemelde bark

Matroozen

Daarvan

85 Europeers,

56 Inlandsche Christenen,

40 Chineeschen, en

10 Javaanen

zijnde van dezelven vier en twintig man op de gemelde bark

Militair

Capiteijnn

Daar van

1 Europeer, zijnde Commandant van de Militie

6 Maleijers

1 chinees, en

Tentief

Luitinant

Capitain

Luiten ants

Daar van

2 Europens

Sipay

Maleyers

6

Chinees, en

1

Ientief

vaandrigs

Daar van

Europeerd

4

Maleyers

6

Chineer en

1

Tantief

1

Sergeanten

Daar van

15 Europeers,

2 sipais

23. Maleijers

4 Chineescheng en

Tentieven

4

Corporaals

Daarvan

25 Europeers

Sipais

4

34. Maleijers

6 Chinuschen, en

6 Ientieven

Pijpers, en soldaaten

amboers

Daarvan

144 Europeers

Christenen

70 Inlandsche

62 sihan

564 Maleyers

dineeschen, en

Transporteere

65 sentieven

10

20.

295

439

1

4

1399

Bepaald Tans

weezen

42

40

10

60