closeTerug naar inventaris

Transcriptie

24

25

26

2

128

to bemant met 7 koppen den 7 deeser van zyn wvoorplaats hier

gearriveerd vertrekt heden weder na derwaarts vervoerd van hier

3 Corg: boegineese kleedjes en 5 krans„ Jav: tobak

20 November A 7 am: loeginees woonagtig tot Riouw per een kakap gemonteerd

met 3 7antakken en bemant mets kompen, den 18 deeser van zijn

woonplaats hier gearriveerd vertrekt heden met zijne inheb„

„bende llading na Salanghoor

22

Slamat, boeginees woonagtig tot Riouw per een hadowakang

gemonteerd met 5 rantakken en bemant met 40 koppen

den 18 deeser van zyn woonplaats hier gearriveerd vertrekt

heeden met zijne in hebbende lading na Salanghoor

Ioseph, bouginees woonagtig tot Riouw per een prauw Maijang ge„

„monteerd met 2 rantakken en bemant met 17 koppen, den 18

deeser van zijn woonplaats hier gearriveerd vertrekt heden

met zijne in hebbende lading na Salanghoor

Labieto, boeginees woonagtig tot Riouw per een pado„

„wakang gemonteerd met 7 rantakken en bemant met

30 koppen, den 21 deeser van zijn woonplaats hier gear„

rreveerd vertrektheden met zijne inhebbende laading na

Salanghoor

Mamat, boeginees woonagtig tot Riouw per een padowa„

„kang gemonteerd met 2 rantakken en bemant met 13

koppen, den 23 deeser van zijn woonplaats hier gearriveerd

vertrekt heeden met zijne inhebbende Lading na Salanghoor

Oeijboegies, Chinees woonagtig tot Cheribon per een bark

groot omtrent 120:- lasten gemonteerd mets kanons

10. snaphaanen en bemant met 38 koppen den 10 Septb„r

Jk L van zijn woonplaats hier gearriveerd vertrekt heden

weder na derwaarts vervoerd van hier

300 pik gamber, en Eenige kleenigheden.

Moelida, Maleijer woonagtig tot Butobara per een

pantjalling gemonteerd met 6 antakken en bemand

med

3

5