closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2. Dup=t

Amboina Gemeen

d’ a„o 1785.

overgekomen 1786.

AeAHler vaan zodanige Copia

eren als der ons

Eerste Sede

2a Voor Negen

Inkomend Gemeen Brietboek en bij lagen

den bestaand

van de buiten Comptoiren.

d’ Anno 5784/3.

1 Deel

1 stuk

bevattende

Amboina

overgekomen 1786.

oder te

het Nieuw Vel„

't afgezondene van

84: tot den 2

Edele Gestrenge

Cus van Sleuren

mitsg: afgaande en

Ock aankomende

eurs beezer Taavin

Jndiasche Regee

29: Julij J:o L:

na het daar, voor

te vinden zijn,

de volgende Bijlagen als

Dag