closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Amboina Gemeen

d’ a„o 1785.

overgekomen 1786

A

2. Dup=t

Egtser Van Zedanige Copia

eren als en oons

Eerste Beze

na voor Negr

„den bestaand

en solder te

steel Nieuw Vic„

t afgezondene van

784: tot den 3

Edele Gestrenge

dus van Sleuren

e mitsg:s afgaande en

ock aankomende

teurs deezer Pravin

e Indiasche Regee

t 12: Julij J: L:

na het daar, voor

te vinden zijn,

de volgende Bijlagen als

Dag