closeTerug naar inventaris

Transcriptie

222:

223:

anijaen Huijselijke Bestellingen

zoo meede dat hij Boedelmeesteren

bij Commissarissen een ander vice presis benoemd

het burger Capitaal beschreeven

onder de officieren eenige verandering voorgevallen

de burgerij, Marines en Pennisten worden in den wapen handel goeffend

den Boekhouder Brusz: is aangekomen dog Teijsenbroek nog niet

men versoekt dat dezelve hier booven het bepaald getal mogen voortlooper

om de aangehaalde reedenen

drie Berigten van den secunde, soldij Boekhouder en secret=s wegens het gebrek

aan pennisten en verdeeling van ’t schrijff werk

Met versoek een gunstige reflextie op dezelve te slaan.

den Gouverneur kan het buijten twee pennisten voor ’t appartewerk

niet stellen

aanstempeling van zegels

Een Jnlander van Hatoe na ’t Leprosen huijs versonden

Iatij Cultuure

zo mede den staat der Jatij Plantagie

waar van de berigten bij Resolutiën te vinden zijn

de slegte gesteldheijd dier boomen beschreeven

de Javase Pitten zijn verdeelt en gepoot

’t gebruijk der boomen zal na ’t vertrekt der scheepen door eenkundig tim„

„merman nagegaan worden

Ingekogt

Den inkoop word gespecificeert

:

en de slegte gesteldheijd van ’s Comp=s slaven aangehaald.

5

4

10

224:

225:

226:

227:

220.

229:

230:

231:

232:

47:

24:

25: