closeTerug naar inventaris

Transcriptie

agt

toiren

rruiten

43

den vertiert den vertier Restant Eijsch

in 5 jaaren in ’t boekjaar onder P=mo voor

door den van A„o Maij A„o Anno

anderen 1784: 1785: 1786.

Van de Medicinaale winkel

10: lb. Salarmoniacq

8:

lb 9. 5:

antimonium voor de Arthillerij

Borax

5:

7:

9

37:

Medicamenten en Chirurgijns Jnstrumenten

voor den opperchirurgijn deeses Casteels volgens

g'annexeerde Cattalogus

Medicamenten voor den opperchirurgijn en Hospi„

„talier meede volgens Cattalogus

Kerk en school boeken almeede volgens cattalo„

„gues g'excuseert

uijt ’t Povisie Maquazijn

r=m 63 /00.

50: v=m Bieren in zoort

2: Mom

200: bott=s Spaanse wijn

bott=s 251:

800: zecq wijn

605:

15

lg=s 219 308 52388 34 13/00 60: leg=s Arak Apij

lb: 6818 3/8. 1256: 1274 2/3 8: vaten Boter vriese

8: vierend=s d=o delfse

vrerend:r 1: 1: vaten

15488¾: 2151:½: 1874: 10: daten spek

9112¾. 1918: lb: 2532½ 1000: lb: witte waxkaarsen

1: holv aan Fraan Hollands

k: 194¾ 30½

Leijn oly

12:

749¾ 262½.

van ’t Traan Maguazijn

12 lasten tarwe Caabse

lb: 91122 1/3: 4485: lb:

½ hogge d=o

3870 2/3

van t ijzer Maguazijn

27889¼ 5896¾ 5993½ 7100: lb: spijkers in zoort; als

500: lb: dikke dubbelde

900 enkelde

verte