closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Sondag den

bedorven en onleeverbare Garioffel Nagulen die met den ande„

„ren een gewigt uit maken van Een Duisend Drie Hondert

en seventig Ponden, zo hebben wij deselve op een hout stapel

doen leggen vervolgens in brandsteeken en de assche in zie laten wer„

„pen.

voor de getrouwe verrigting in deesen blijven wij bereid/ des

gerequireerd werdende./. den Eed te presteeren noemende ons

wijders met alle eerbied in submissie /onderstond ./. Wel Edele

Gestrenge Heer /lager./. U wel Edele Gestr: Zeer gehoorsaame

en trouw schuldige Dienaren . /:was getekent:/ C: Hoffmann

en J: M: Berner / in margine:/. Saparoua den 4:e De„

„cember A=o 1784:./. lager ./. ten mijnen overstaan /:geteekent:/.

W: J. De Bourghelles h: Fisc:l

5: d:o Den wel Edele Gestr: Heer Aamiraal met het Hongij geselschap

gebaad hebbende, wierd de tijding hier aangebragt dat de vloot gis„

teren avand te Elff uuren gelukkig te Poorto op vier vaam water

was ten anker gekomen, en is heden voormiddag den Godsdienst

hier en in de Negorijs kerken verrigt

arriveerde ook ter deser Rheide de Bandase orembaij De wa„

terslang van welk rapport gedaan wierd dat zeer lek was

en een goede repararie nodig had, het welk zijn Edele op versoek

der Bandase commissianten aan het Hoofd Beth op vroegstel„

lende aan de eerste ter hand het reets voor den Edelen Agtb:

Heer Gouverneur Seidelman vervaardigt Pacquet, wordende

voorts de preparatien gemaakt om deesen Namiddag over

den Land weg te vertrekken.

om half vijf uuren de Hongij vrienden door den wel Edele

Gestr: Heer Admiraal aan ’'s opperhoofde woning g’appoino„

„teert en verscheepen zijnde, wierd na een teeder afscheid de

reis