closeTerug naar inventaris

Transcriptie

40.

47:

40:

125:

§ 298:

Op den 26: Iulij hebben wij desesolveer veerd het testant Lijwaalen

van de hand te zetten en zulx is geschied, zijende de behaalde winst

mitsg„s dat, der verkogte res„

tant Lijwaaten

te zien bij het volgende Rendement

geeft

D„

kosten

p=r 1415

Inkoops in uijtk: na aftrek winsten

van 5: p:r C„tor

't geheel

Cormandelse

p„s

Guinees gemeene gebleekt

100.

1501:17:8 ƒ1972:4:8 ƒ 470: 7:

30:

Javas

2625: lb: of 25: sh: Cattoene gaeten av: Disp„t zoort

461:13:8„ 2172:11

1710: 17:8„ 370:

Somma

ƒ196:3:: 11: ƒ 4144:15:8 ƒ2181: 4:8:ƒ 111:

§299:

Ook hebben de beschadigde lijwaaten en verstikte Catoene

gaatens, uijt de Zilvere Leeuw nog een Winst afgewor„

„pen van . . 1.181: 17:- op een inkoops bedraagen van ƒ 981:6:

Lofmeede van eenige beschadigde

Lijpaalen &=a uijt de zilvers

Leeuw

blijkens ’t Rendement:

Kosten enkoops de minste verkogte op de

Durs

geeft patt:

winsten en verliesen

in 't geheel bepaald over vendatie na gewonnen verlooren

op de

Jnkoops

winst op

verkogte prisen aftrek van

prijs

de Jnkoops

met 457 Vien 5. ptCt

prija

Cormandelse

nog 5: p=rC=

p„s

Guinees br: bl: of 80: p„s halvs ƒ 585:

18: ƒ 892:

7:

8ƒ1608: 5:—

716: 4:8ƒ

1022

178:½:

140

met 50: p:

boven dien

nog 5:r prCto

Zouratse

Raftas Sw: Small: teele

131:

15:

88:

220:

200.

12

1:0

6:8„

19: 9:8„

67.

Deekens gecatt Groobb.

349

229

12:8:„

6:

3:

3:

282:

52

67:

10:8„

23:

Geeft p=t d=o door den anteren

39: sh

pr 4t2

met 200:

n09 5: p

„oven dien

Savaas

34:

off een Bael lattoene gaeten

lb:

52:

138.

11

8 107:

4:8

54

18

13:

51¾.

Somma

981

6:

ƒ1549

2463:

3.

3:

735: 14:

14:

1181

12

17:

62½

De behaalde Advancen van den

ver

„koopen de verliesen van de winsten

n afgetrocken.

3:

1549

121

14:

Toomt aan dat daar op door

den anderen gewonnen is

614:

614:

accordeert

Doo

2:

die

gef

Zeij

de

„70a