closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1. Ddreg met 2: v:m Goemoet Cabeltouw

op de Pantjalling de Beschermer

Vide eeven gem: Resol:

1600 lb: bedorven Rijst in het Pakhuijs mits

de swaart reegens nat geworden, volgens

besluijt van den 15: Augustus

1 Pdreg swaar firca 5: a 600: lb:

22: v=m Goemoet Cabeltouw van 8: dm

1: Paager

1: stag fok

1. schuijt en

1: labeltouw van 7: d=m op de Chialoup

Batavias Welvaaren verlooren.

De Opillagis in ses maan

den in de Hoofd adminis„

„tratie

Een

aa

dri

baar