closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de

treepen

nde

203

Eijsch

den vertier Restant

den vertier

voor

onder

in ’t boek

in E: Iaren

primo

Anno

Iaar van

door den

1786:

deeser

A:o 178 2/5.

anderen

karldoek

882:½:

Holl:

20:

44¾ lb:

225:

Ell:

Zijldoek hollands getaant tot slange voor de brand„

1:

rot

„spuijt. slangen.

plangers voor de aanwezige vaartuijgen

7:

p.

36:

50:

p:r

50

knie houten voor schuijten

26:

24:

—„

1233:

Zijlgaren in zoort

str

153:-

300.

Atr:

190½.

knie houten voor Chialoupen

p.

26:

50:

30:

p:s

zijl en lijknaaldens

200:

416:

247:

43:

300:

Zanthaarn Hoorns hoog benodigt

400:

want van 6: d=m tot onderwant.

4: 200.

2:

1/40:

6 3/25:

—„

189

_=o 4: 25: stenge d„o voor de vaartuijgen

4:

1 17/100

2 200

7: /:

ijzer Trossen hollands zo tot lijken van nieuwe Sijlen als tot

12:

5 /40

—:89:

6 9/40

loopend, houw werk voor de alhier vaerende vaartuijgen.

12:

Dreggen in zoort; als.

7: -

34:

7:„

8: p:s van 500: â 600: lb: ieder

hoog benodigt.

150:

4:

wiel trossen hollands

p:

1 3a 12:

11 3/80.

60.

Pick - ten dienste der alhier vaarende vaartuijgen buij„

6: vaten

10:15: ½ ld„o

2017:

4808:½2:

ld:

Harpuijs „ten Compt: de Arthillerij en werk„

6:

385½.„

2022:

3556:

Theer T„laasen. -

20:

1542½.

kap 7159:

1747:

Pompleer tot dagelijks gebruijk op de vaartuijgen en ’t

huijden

6:

5 /8:

3¼:

huijden 12 7/8:

repaceeren der brandspuijten . -

p:s

Persiaans Rood aarde.

1000.

2085

lb: 4219:„ 1407:„

Loodlijnen

6.„

4:„

p:s 11:

7:„

Roeth of Talk.

200: lb:

lb: 412:

24:- p:s Thier kwasten.

8:„

p:s 126:

27:

50: hoeden Smeekolen

206: qraten

m: 3129 7/87:

580:

2:–. vaeten Gort

voor het Hospitaal

Pruijmen1

2:„

aan de dapenkamer.

50:- p:s Pattroontassen ord:e met koopere schilden, voor des heer Gouver„

4:„

33:

p:s

50:- Granadiers mitsen

„neurs lijfwagt.

37:

250:- Seemleere dragbanden of Portepees seemlere

607:

64:—

1 7/8:

4: bossen schee spannen

bessen 21 7/16:

100: vellen Trom vellen

vel

10:

64:—.

288:

p:s

2566:

7509.

5000: p:s vuursteenen

12880:

4„

23:

8:

Trompaten met hun hoepen

7:

25

bossen d=o Leijnen

15:

75½:

bas

verte.