closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vaten

bott=

legg:

lb

Vierend.

6

t:

p:

p:o

d:

p:r

8:

Restant

den vertiek

den vertiep

onder

in ’t boek

in 5: Jaaren

Jaar van

primo

door den

A„o 178 /5:

dezes

anderen

251:

605:

9115

158

259

22308.

52 308..

233368:

1938 2/3 lb: 984 2/3lb:

6980 3/8.

E: vierend:

16:—

760: lb:

4187/28:

15588. /4.

9194 /½.

2088:„

2496:„

69 3/8:

142¾:

27:¼

110½.

748¾.

373 lb:

161: 1:

2605:

7:„

913.12½

3870 /3

6:

14:

4352¼

4774½:

lb: 27140 1/1.

1.

7:-„

204

Eijsch

voor

rno

1786:—.

Mom

2:—„ vaten

spaanse wijn.

200:- bott

Zecq wijn

800.

Arak: Apij

60:-. legg:

8: vaten

Booter vriese.

D=o delfse

8: vrerend:

spek„

10: vaten

witte waxkaarsen

1500: lb:

2:

Amen Fraan hollands

halve

Leijn olij„

12:„

Leggers Azijn Hollands, hoog nodig tot de ver„

2:

„strekking der Emolumenten aan de gequalificeerde dienaren.

Groote Siamse Martevanen tot het bergen van olij,

p:

10:

hoognodig alzo ’t restant door lang Jarig gebruijk zeep lek besint

te worden.

Van T Traan Maguazijn

Iarwe Caabse

12: Lasten

Rogge d=o

14:

Holle Zaadschoppen, hoog benodigt, wijl ’t restant voor on„

14:—

p:s

„bequaam afgegeven moet worden.

van 'T ijzer Maguazijn. -

speikers in zoort; als

lb:

9250:lb.

lb: dicke dubbelde

1800.

Enkelde

2000.

Lat

2600

Lasijzer

400:

van 5: d=m dikke

1800:

dunne dubbelde

500

duijkers

75:

Blaasbalg

50

Pomp

mEE:

Tezamen.

lb:

9250

Domme kragten; hoog benoodigt; alzo de aan„

p:s

10

wezende door langjarig gebruijk meest ombekwaam

geworden, dog als zodanig niet af tege„nn zijn voor ontzet

van bekwame

verte