closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

3

7508:11:4 ƒ576302

Transport

30: 11:8

p:r Druiven Loode in zoort

160:

55: 11:8:

Handgranaten

100:

100 16:—

Langscherp in zoort

288:

65: 12 —:

Loode Snaphaan kogels

5620:

103: 198:

Mitaale kamers

5:

317: 19:-.

3:

D=o stukjes van 1: lb„ Caliber

882: 3:8:

8:

D=o Reglloopende bassen van ½ lb C„t

23. 2:—:

D= klocquen

1:

160 2:—:

Prince Metaale stuckjes van —¾: lb C„r

1

—„

282: 68:

1242:

Rondscherp

23: 15:4:

Rantakken ijzere

2:

2147: 16:—:

ijzere Conons van 6: lb Caliber

7:

121: 10:—:

=

_=o 2

3:

9: 11:8:

D=r Baskogels

232:

1: 19:8:

zignet zilvere

1:

217: 2:—:

Arthillerij goederen

261: 14:8:

Equipagie _=o

123: 4:—:

Diverse gereedschappen

465: 28:

de wapenkamer

688: 14:8:

'T Guarnisoen

1805: 10:4:

De Past Sawaij

230: 3: 8:

'T Aangereekende van ’t Comptoir Amboina over d’ 69 ¾:

15699: —4:

Somma - . ƒ 192001: 1: 8:

§339.

Zijnde het restant Koopmanschappen

zo meede het Restant koopman

schappen

mede onder gem: datum geweest

A

1:4: