closeTerug naar inventaris

Transcriptie

16:

Transport

Soldaaten

als,

280: in ’t Casteel

31: de Lijfwagt van den heer Gouverneur

22: op Buijten Posten

1: aan„ Zeertouwerij

1 Cipier in 't stadt huijs

18: op de schrijf Comptoiren als bij lopers en Boekebinders

11: in ’t Aospitaal

op Alang

13.

13: de Pas Baquala

5: Noetoemberij

6: Nussuniwe

4: Lanij

12: Laha

10: Waijnitoe

91: Hila en onderhoorige Posten

87: Saparoua„

38: Haroeko

38: Laricqus

34: Bouro

61: Manipa en onderhoorigo Posten

boers

Ian

Teweesen

5: in 't Casteel

1: de Lijfwagt van den heer Gouverneur

1: op Hila

1. Taparona

Haroeko,

1

1: Laricqus

1: Bouro

1: Manipa

Marines

Opperstuurman en Equipagie opziender

Huurlieden en Boosluijden

als

1 op de Equipagie Werf

1: Pantjalling de Beschermer

Transporteere

227

Present sterkte over, op hebe„

in dienst volg„s taltige paaling

Zijnde de bepaar Manschap, te kort

ling pen schiefense

5:

46:

266: 219:

776: 680: 96:

12.

12:

1:

1.

4:

9:

1053: 921: 142:

5:

10: