closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Pag: 1.

Caal Reekening der weesen Gelden onder Administratie van

weesmeesteren bij een gesteld uijt de kamer Boeken beginnende met Primo Maart A=o

1784: en afgeslooten op ult=o februarij A:o 1785: met aanwijsinge in hoedaniger voegen het

Capitaal door dat Collegie g’admisistreert, vermeerdert of vermindert is, en laastelijk

waarinne het zelve heeft bestaan, Namentlijk

Primo Maart a:o p=o was het Capitaal der weesen groot volgens de Boekjes

R:s 17595: 6:7/4.

te weeten

Aan Contant in Cassa

P: 5223.

5: 1/8„

oprente uitgeset aan diverse perzoonen.

12372:

1:—.

Tesamen als boven

d=

17595:

6:1/8

De Inkomsten deser kamer van p=o Maart a=o p=r tot dato

deses bestaan in de volgende als.

van de debiteuren, zo inmindering als involdoening van

hun debet item agterstallige rente ontfangen

R:s

12.

939.

ontfangen erffenissen

3739:

7: 34:

d’ geldkist van de kamer als onbequaam verkogt tot

5:

—:

ontfangen jntressen.

2652: 22:–„

Aan diverse debiteuren in d=o p:o oprente uit„

„geset vide journaal

Rd:s 12372

1:—:

in in dit Boekjaar

18361: 45:—.

dus dit jaar in vergelijking van a p=o blijkt

dat thans meerder is een Tantum van

—„

.

598944:

Maakende de Inkomsten met den anderen een somma

uit van

13325:

26

4

P2:

De geheele uitgave daar en teegen heeft haaren

oortpronk uit het volgende teweeten

1

afbetaalde Erffenisse aan de mondig geworde pupillen N:

482: 33: —:

de Jntrest penningen ten behoeve der Repvillen afgegeven

bedraagen.

456: 12 1/8:

8300:

Gedaene beleening

tot het inkoopen van een Nieuw Lingoea Houte kist

—: —:

29.

met koper om= en beslagen ten dienste van de kamer

van de Inkomsten dezer kamen is uit„

gereikt als volgd

24:

Aan den secretaris voor t houden der Boekjesd:

20:

—:

_=o inkooppin Papier w:

24:

Boodi „bedienen dezer kamar„

2: —:—

„„

Boekebinder

C:

13325: 26¼ rd:

Transporteere Rd:s 70.—. Rd:s 9267: 45 1/81:

17595: 6:1/8.