closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

Ao 1785

11:

4

21.

22.

21.

9:

Iunij

_„o

Iulij

komt Tramma van Fobo p„s Jonk met nog 10: koppen, aanbrengende 50: kraen vogels, hebbende

tot Tefentie 2: snaphanen en 2: Aonsl: scherpe Pattroonen

retourneert den 30: derzelfde maand met eenige Comp, en andere gepermitteerde tij wet

kopere tampot siries, Parrings bijlen, rijst en kleinigheden,

Is ook van Tobo aangekomen Abdub p„r Jonk nevens nog 9: koppen mede brengende

40: kroon vogels, tot defentie 1: snaph:s 1: bott„s kruijt en 26: kogels.

keert den 30. te rug met eenige Cust en andere Lijwaten, parrings, bijlen en kleenigheeden;

Is aangekomen Rodja Limbang van Fanatora per crembaij met 8: man, beladen met

200: Toemangs sagoe meet, tot defentie 1: snaph:t en 10: scherpe pattroonen

Is van Werinama aangekomen Latoemanissan, per Conk bemand met 12: koppen, aanbren„

„gende 900. toeman: sagoemeel, tot defentie 1: snaphaan en 30: scherpe Puttroonen, en

ij vertrekt den 19 lb rug met eenige kleenigheeden;

komt mede aan Latoemane van werinama p„r Conk met 15: koppen in hebbende

eenige toemangs fagoe meel, tot disentie 1: shaph: en 15: schoten kruijt

Den 19: keert hij te rrug met weinige kleinigheeden

_„o

Arriveert Bessie van Killemoerij per Jonk met nog 9: koppen bemand, en beladen

met sagoe meel, zonder defentie

Invoegen den 2: dezer retourneert met eenige ingekogte kleenigheden;

_„o Js mede van killemoerij aangekomen Tattie per jonk bemand met nog 11: koppen

zonder defentie

Hoedanig den 2: Augustus met eenige ingekogte geringheeden thuijs keer /:onder„

„stond:/. Amborna Jn ’t Casteel Nieuw Victoria Adij ultimo

Augustus Ao 17815: /:was geteekend L: I: Haga

Aagdeest

Paneled

D Bat