closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A:o 1784.

1785.

4:

10

4: October

29

Orues der Bur Ger en andere

Particuleere Vaartuijgen die hier Hhuijsho„

„ren, waar bij de ondergetekende. Gecommitteerdens aan„

„tonen hoedanig den Handel daar mede, Weder, Zo Buijten=

als Binnenlands is gedaan in de tijd van een Paak, of

Sedert Primo September Anno passato totheden te weten

Maloupen van Twee Masten.

6

Froct Oud

Latten Jaren

1:

80.

8:

Den Chinees Jan Koniang

Onderneemt den eigenaar met deze Chialoup, Bemand met nog 36: kop„

pen de reise direct na Batavia . - vervoekt 1000: rd„s aan Contant, 8: p:s

„cols Mascoi en 10: d„o Taripangs tot defentie 4: p„s Metale Stuckjes

6: d„o Snaph:t 3: d„o Pistolen, 12: d„o Houwers, 12: p„s Piek en 1: kistje met

kruijt, en 1: d„o met kogels. hij arriveert te Batavia, vertrekt we„

„der van daar om te retourneren, dog blijft dezen Jare over Iava.

1.

200.

Den Lieut: der Moorse Bargers Ichander Bachman.

4

Vertrekt deze Chaloup onder den eigenaar, Bemand met nog 46: koppen na

Samarang te Iava: vervoert 200: rd„s aan Contant, en gemonteert met

6: p„s ijzere stucken met dies Rampaarden, 12: p„s snaph: 12: p„s Hou„

„wekt, 120: p„s koegels inz:t, 14: p„s scherpe Patthonen, 50: b„ loss kruit 6: p„s

Patroontassen en 1: p„s Assegaai.

hij arriveert dan 4: Ianua: 1785: van daar en brengt aan, van Samarang,

160: Coj: Rijst, 100: serg: jav: kleedjes, 20. balijs olij 10: pic: Poeder zul„

„ker en eenigerkleenigheeden.

Onderneemt den eigenaar weder met dit vaartuig de reik na Ha„

Iulij

„tavia, bemant met nog 48: Coppen, buiten 20: Leifeigene van den wel

Ed: Gestr: Heer afgegane gouverneur van Pleuren, neemt niets mede

tot negotie, en is gemonteert met 6: p„s ijzere stucken met dies Ram

„paarden, 12: p:s shaph: 6: p„s houwert, 2: p„s Assega is 6: p„s Pattroontassen,

6100: p„s koegels int„r 50: d: Buskruit en 25: dous: sch: Pattroonen.

Transporteere

2:

5: