closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Regisier der at genalen

op de

Timbonse Buer: Aan

Hun Hoog Edelens

Van den 20:e September.

Anno 1787.

Administratien

tatien van eenige Rapporten en den generaalen opnem gedunt -

sen geredresseerd

kort bevondene wapenen,

voording gevordert

sen orangkaija van Hoetermoery moet nog een zwalp leveren

geweezen winkelier Bangeman

donn: bij den winkel twee maalen ingenomen

geredresseert zijn

-

kel afgeschreevene in Cas voldaan

an Borgtogten zijn geseponeerd

itteerden tot eenige dam: benerend

rten van den Generaalen opneem

„ntatie overgegeeven

Agterstallen

ige attentie op dit articul:

dat de pegingen gegrond zijn

deele rd„s 392: 20: ingenomen

erstal is, thans niet alleen vereevend, maar ƒ 518: 17: 4: te vooren geraakt

Aij

420.

421

4221

483.

424.

425.

426:

427.

370

371:

„. 372