closeTerug naar inventaris

Transcriptie

43

kruijt onbreekende 40'000 ponden om dat den Arth:

Lieutenant Strick betuigt geene bergplaats

daar voor te hebben en hij voor de Conservatie

van het zelve in het nieuw gebouwden kruithuis

ten

niet kan instaanten, zij het alvoorens naar

zijnen voorstel met een Pannedak voorsien de

vloeren verhoogd in de kelders opgevuld worden.

En wij versoeken op dit een en ander de gunstige

goedkeuring van uw Hoog Edelens.

Tot stot van dit articul noteeren wij dat.

het restant der koopmanschappen onder ult=o

heeft

Augustus J: L: bestaan hebben in de volgende

goederen.

14355 1/10. lb: Arak

A:o

1787: p=s

=schip Oouwerkerk aen Batavia

do

d:o

do

„„

1786:

260:— Azyn Hollands

d:o

d:o

d:o

451 3/8. lb:

Booter, Vriese

d

207

blijven olij

d:o d:o

„„

488:2:

Alij van Clappus

Java

Batavia

1011:

1784

4: lb:

Peeper.

1785.„

d:o Buijt Leven

Javaa

„d:o ouwersz

1659360 2/3.

1786: 1787:„

Lijst

Cava

„d: Negotie

Batavia

ouwerk:

Tarwo Zouratse

25:½:

do

1 d:o d:o

Speik

1564

d:o

„. d:o

5246

Heesch

Buijten Eeven

1785:

verte