closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Transport

Aan den geneeskunde

Opperschirurarns

Teweeten

10

1: In ’t Casteel

Hospitaal

1:

Chirurgijens

Als

3: Jn te Casteel,

op Saparong

Haroeko

11:

onderschernaayns en Jonge d:o

Namertlyk

9 En tCasteel

2 op Hila en Loehol

2.

Saparoua in Molana

1 Larieque

1 Boura

2: Manipa en Tawai

Certhillerijsten

Lieutenant

ordinairvankwerken

Bombardier

Cannoniers en Constabels

als

5: in ’t Casteel

1: op Wila

1. Iapparoua

1. Haroeko

1 Laricqus

1. Boure

2: Manipa en Zaway

Busschieters en Handlangers

Teweeten

12: In ’t Captiel

3 op pila

2: Natoeko

Saparona

2:

1. Laricque

1 Baquala

4: Manipa, en Sawai

d’ werff

1.

Affuijtmakers

Vraaijer

Rademaker

Cuijper

Militairen

Majoor

Capitain

Luijtenant

1

Luijtenant

vaandrigs

Teweeten

in ’t Casteel

3.

„d' ifwagt, van zijn wel Ed gestr: Gouverneur

1 Npssolant

1: Lafpaij

P„r Naandrig

Zergeanten

Als

1

11: In ’t Castee

Vijfwagt van zijn wel Ed Gestr: Heer Gouverneur

1 t Quartier

1 op Baguala

1„ Alang

3. Hila en ondergorige Posten

2: Saparoua

1: Haroeko

1: Laricque

1: Bour

3: Manipa en Zawan

Crompetter

Guarnisoen schaijver

Corporaals

te weeten

13: Em t Casteel

5: „d „Leijfwagt van zijn met: Ea Gestr: Heer Gouverneur

op d Bazaar

71

.1

in ’t Guartier

op dorrigecatie

Transporteere

Present in

dienst.

zijnde

62

2:

5:

17:

1

16:

26:

61:

237

1

1:

1:

12:

26.

Sterkte

volgens de

bepaaling

57:

2:

2:

20:

1

10.

25:

4.

1

1.

7:

28.

1.

61

226:

1.

22:

2:

1

1.

2:

overtalt: d’ bepalin„

man

te kort

schappen

schietende

7.

3

3.

2.