closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§571: Van welke Dienaaren Seedert primo September A=o po

in het Hospitaal leggende en over

tot ult=o Augustus h: a: in het Hospitaal geleegen

„leedene dienaren

hebben en aldaar overleeden zijn te weeten.

koppen in daar van

7ber 8ber: 9ber: 7ber Iamn febr: Maart April Man Junij Julij Aug„s geheel overte

zoldaeten of Militairen

14:

12: 12:

15: 13:

15.

14

16: 13: 9: 12: 15:

160

21

Busschieters

1

2.

Ambagtslieden.

5:

7:

3:

3: 6: 5: 5: 7: 1: 1:

25:

9:

3.

Mattroosen of Zevaarende.

4: 3: 3: 3:

5: 9: 12:

13: 10: 2:

1: 65:

4

Somma.

23: 24: 24: 22: 23: 20:31

34: 30: 12: 13:

lo

16: 279:

Samentrekking der overleeden Teweeken

2

1:

3:

1

5: 2: 1: 2: 21. 2

3:

zoldaaten of Militairen

Ambagtslieden

4

1: - : 1: 1: 3:

Mattroosen of Zevaarende

1. - . 1: - 1: 1: - - - - 4:

Teld . . 2: 1: 1: 1: 3: 2: 2: 3: 6: 2: 2: 3: 28: 21

En die welke zich verstouten uw Hoog Edelens hum

an Requlsten e e e t e

requesten

volgende.

Den Capitain Lieubenant: Fredrik Ostrowskij

solliciteerende