closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Waar mede wij ons de hoge Eere geven met verschuldigd

respect te blijven /:onderstond./ Hoog Edele Gestrenge

Groot Agtbaere Heer, en Wel Edele Gestrenge

Heeren /:lager:/. uwer Hoog Edelheden

zeer Gehoorsaame en onderdanigen Dienaaren.

/was geteekend/ A: de Bock, I: A: Schilling

I: U: Schneider, A: L: van Hamel, W:

I: de Bourghelles en, K: Koenes: /:inmar„

„gine Amboina in ’t Casteel Nieuw Victoria

den 20=e September A=o 1787:

Accordeert/.

J Jrusz

Op Sec.