closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dibet

1786: 10: Maij

N 9

AJ Pedos Burger Capita

Cassa.

Co

over zoo veel op heeden bij ’t doen van Reek: zuijver bevonden is Rd: 351: 19:

Ontfangen van den onderstaande Persoonen als

4.

Abrahar Verblot

Cornelis Mendis

4

Isaak Anthoni

4:

Isaac Steeven

4

Marten Wesplat

4:

Puilip Elhas

4

4:

Samuel Iohannes

4:

Maccasser Tagas

4:

Sahaat van Ambon

Olie van Tjimsaan

4

4:

Ioseph Adriaan

4:

Aressa Tanke

4

Poeasa Kiat

Abdoel Djalaa

4

Barka Salim

4:

Willem Aldrang

4:

Marcus Ferdinandus

4:

Samisie Fakier

Iacobus Latoemetting

4

Augustus Anthonij

4:

Iacob Anthonij

4

4:

Agaripa Melchior

4:

Benjamin Thomas

4:

Stephanus Jacob

Domingos Adriaans

4.

Iacobus Matong

4:

Jacobus Gerrit

4:

Frans Ioris

4:

Salomon Paulus

4:

Frans Domingoe

4.

4:

Jacob Leeman

4:

Ieremias Iacob

4:

Jacob Domingos

Alim Walla

4:

Abraham Andris

4:

Domingos Theopoering

4„ —.

Robo, Doeka

4:

De Kleene Beurs

30: 18:—

Somma. Rd„s 529: 37