closeTerug naar inventaris

Transcriptie

88

5/8

N d=o 1841:

P=r Transport.

400:

RRrd=t

10

a=

118.

Pieter keckens

66:41

61:16

5: 25:

Barend de Tommer

50:

53: 1:

3: 1: —„

Christiaan Onneke

50:

52. 14½

2: 14:2„

Jan Francois Piron

88:—„

Hendrik, Barends

3: 1: 91: 1:—

Mejuffr: de Wed=e Twijsel

300:—„ 6: 15:—„ 306:15—.

Den Vaendrig Hans Jurgen Heijns

150 —„ 1: 46-„ 15146:

Somma

Rrd=s 2680:28 1/5

/:onderstond:/ Amboina Aan ’t Casteel Nieuw Victoria adij ult Februarij :o 1787:

/:lager:/ door mij Gehouden /:was Geteekent:/ W=m Schouten secr=r /:in margiene:/ geconfranteerd en

met het Juurnaal en grootboek accordeerende bevonden /:geteekend:/ A: L: Van Hamel en

K: V Koenes.

Eerbiedig

1