closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1787: 8: Febr:

_=o 25: Maart

_o 9: April

_o 14: _=o

10 20: _=o

semonteerd met

2: p.s Metaale Canons van 1: lb: C:t

_:o

10: ijzeren

2: _o

2: _:o

19: Lode Druiven

6: bossen scherpe Pattroonen

snaphaans

to

6: _o

Pistools

195: p=s snaphaan kogels

12: Houwers en scheeden

12: snaphaanen

6. Pistoolen

10: Pieken

25: Hand Granaten

303½ lb: Buskruit

334: p.s Rondscherp van 2: lb: C:t

1: _o

90:

De Pantjalling de Jonge Willem

Alhier Gearriveerd van Batavia met Comp=s Poederen voor dit Gouverne„

„ment, als mede overgekoomen van den Teekenaar als Equipagie opzigten

alhier, Geduurende de Reijse Leccagie, waar door genoodzaakt na de ontlofsing

te Calvaten buijten en binnen boords tusschen wind en water gesmeerd

van hier vertrokken met Rijst naar Hila=

weeder hier Gearriveerd met Nagulen

vertrokken naar de Bogt et mahoesoe om ballast steenen voor de

scheepen te haalen den 17: d=o wederom gearriveerd

weeder vertrokken naar op gem: Bogt om Ballast en den 24: d=o

weeder gearriveerd met Ballast, nog Leccagie hebbende genoodzaakt

om op strand te haalen, op dat men nauwkeurig visiteeren konde ontdeks

„ten Een quast die door en door liep en open was repareerende Calfaaten binne

en buiten boords onder en boven water branden en sineerden derzelve

Bemand met

1: schieman

1: quartiermeester

12: Mattroosen

Gemonteerd

1787:

_o