closeTerug naar inventaris

Transcriptie

onder 12: Calfaaten die voor Matt:o Lopen en 9. Javaanse Mattroo„

„sen meede daar onder gereekend

2: Jmpotenten in ’t Hospitaal

Vertrouwende hier meede aan de Hoog G'eerde intentie van uwer wel

Edele Gestr: Groot Agtb: voldaan te hebben, zoo nieme de vrijheid van

met de meeste Eerbied en agting te onderschrijven /:onderstond:/ welEdele

Gestr: Groot Agtb: Heer /:lager:/ uwelEdele Gestr: Groot Agtb: Trouw

„schuldige Dienaar /:was geteekend:/ P: Wolsgaard /:in margine:/

Amboina Nieuw Victoria adij ult=o Augustus A=o 1787: —.

Na