closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N. 23.

114

Aan den Wel Edelen Gestrengen Groot Aeftan Heer

Adriaan de Bock

Raad van Jndie, en Gouverneur en Directeur

over de Provintie Amboina

Wel Edele Gestrengen Groot Agtbaren Heer

Den presenten Boostman Jan Luvensz: van Z=t Zec: ingevolge

uwer wel Edele Gestrenge groot Agtbare veel gerespecteerde ordrs, in de

Navigatie g’examineerd hebbende, zoo hebben de eers Hoogst denzelven

te berigten dat gedagte persoon, ten overstaan van den Heer Frischaal

dezer Paovintie M=r Abraham Louis van Hamel Pieuves van

bekwaamheid in de thecrie der Navigatie en kaarten 8:, gegeven

heeft zoo dat den zelven persoon volkomen in staat bevinden, om

een aanvertreuwde Comp=e Chaloup of Pantjalling na Jndias hoofd„

„stad over te voeren.

verhopende aan uwer wel Edele Gestrenge Groot Agtbare veel g’eerde

intentie voldaan te hebben, zijn wij met diepen eerbied /:onderstond:/

Wel Edele Gestrengen Groot Agtbaren Heer /:lager:/ uwer wel Edele Gestr:

Groot Agtb: dienstwillige en onderdanige dienaaren /:was geteekent:/ P=r

Wolsgaard en Arie Coomans/: margiene:/ Amboina den 3: Septb: A=o 1787:

ten m wyksteen

/:nog lager:/ geteekent:/ A: L: Van Hamel.

Sccpeaut

JBrusz

Opsee„