closeTerug naar inventaris

Transcriptie

122

Banjermassing

Aan den onderkoopman Leonardus Lambertus Matthijssen

Eerste en

an Boekhouder Hendrik Du Pont

Tweede

Resident ’s Comp„s wegen aldaar

Eersame Vrome Discrete

Het schip de Negotie laten wij in obedientie aan de gerespecteerde

order Hunne Hoog Edelheeden de Edele Hoge Indiasche Regee„

„ring, onder geleide dezes na uE: residentie rijsvorderen, ter inneem aldaar

en overvoer na Batavia van een lading peper

Waarmede wijtE: alles goeds toewenschende na vrindelijke groete blij„

„ve /:onderstond:/ UE: goede vrinden /:was geteekend:/: H: de Bock, J: A:

schilling, J: U: Schneider, A: L: van Hamel, W: J: de

Bourghelles en K: Koenes, in margine Amboina in ’t

Casteel Nieuw Victoria den 30: April 1787

Accordeer

F Frusz

Gr gpdile„