closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Den recker Ressant

in 5: Jaren in 't boek Onder

door den Jaar van Pr Mai

anderen 1786. 1787:

p:s lb: No peesen pieten

att 2071:½: 933:¾: 662:

. . allen 622 stux

845:½.

1028: 360: 370: dl:

4

1: 80:

V= 25

p:s

lt 1107:4: 332:/ 864

2:

18.

p

2:

5: 39/200:

4:1/100.

9:300: 2 300:

2:

250:

100:

1

200:

2:6:

3.

57 /20.

23.

1.

9:

6:

12

33:

48: 3/80: 2:16: 10:7

lb:

6041½: 2676½: 1035:

1876:½: 1178½

4708:

7311

2479 1304.½

k

83:

9„

35:

28:

1.

8:

lb

2671

1996.

4769

28

111

223:

33.

114.

7:

p:

N: 2564: 9/0. 356:

505

P

81:

481

11

484

124:

108

20: 16:

1 3/40.

bos,

1.

p.

23:

7:

4:

tot

20

15½

77:

31.

9:½.

lb:

57: /8.

16:8:

2½.

5 6180

3/1.

8:

26:

6:

11:

vrll

313

18.

50

3:

23:

lb:

6:

13290

2502:

f

5979

Eijsch Eijsch

voor

voor

Nagising

A=o

A:o

voor

1788:

1789:

Ao 1790

pakken

pik:

pakke

16

8:

4:

100

16:

6

2

2:

200

8:

24.

8.

12:

4:

6:

12:

25

8.

1000

200

24

50:

2:

2.

30:

3 0:

150:

4:

d

20:

15

15:

20:

5

50:

5

2000

rolt

Stu

rol

v

rol

p„

Van de equip agil Wert

zeijldoek hollands tot zeijlen voor de alhier vaarende vaar

tuijgen en Arthillerij

Everdoek van 80: Ellen ieder

Grouw of versenning doek

oud touw tot ’t plukken van werk en andere benodigtheeden

karldoek

Stand Lanthaarns

wanten van 6: d=m tot onderwant

voor de vaartuijgen

Stengwant

d=o 5:

Lanthaarn Hoorns

ijzer trossen holl„o zoo tot lijken van nieuwe zijlen als

loopene touw werk voor de alhier varende vaarthuijgen

Nagtolaten van 2: uur

Dreggen in z=t als 1 p„s van 150: lb: 4: p:s van 5: â 600 lb:

1: p„s van 100: lb: 1: p„s van 200: lb: en 1: p„s van 300: lb:

Wieltrossen Hollands

Vak

Oick

ten dienste van d’alhier vaarende voor

Harfuijs thuijgen, buijten Comptoiren, de Arthel„

Rreek - -

1 lely en werk baasen.

Enkelde blokken in zoort

Houte Botteliers Pompen

lb

Persiaans Rood Aards

Roet of talk.

p:s

Theer kwasten

hoed:

Tweekoolen

vte

Gort

Truijmen ort Arspitaas

Van de Wapenkamer

p:

Pattroontassen, orde met kopere Bilder voor des Gouvnenrs

Granadiers Mutzen

T Leijshagt

Deepleeke draagbanden off Post 6 peesen Zeemleede

Scheesfannen

boss

op

Frans Vaaten met hoepen

boof

d=o Leijnen:

d:o Inaaten

ld

Kooper draat

Yzer d=o

Lijm voor de Boekebinders en Wapenkamer

p:s Trom Vellen

lb: Amaris

vuursteenen.

7

ote