closeTerug naar inventaris

Transcriptie

der

tot

een

„7

hebben den eed van trouwe gedaan en

zijn zeer wel behandeld geworden

§271:

aan de uit levering van den Capitain der

Fanierie

is nog niet voldaan.

§ 272:

het dorp saleman heeft zig der Comp

onderworpen

§ 273:

zekerspion van Hatoewé

Den Alphoers Radja Soemit Ockaka

d:o Capitain van Teterisa Funurisa

d:o

d.o

Kakoelom Toewael

d:o

d:o

Katalan Jnani

d=o

d:o Risarond Polca

do

do

Acherola Fuisa en

d:o d:o Toemalehoo, Pata bja

Die alle een paarig den Eed van getrouwigheid aan de

Comp: afgelegd hebben, en door den Gouverneur op het vrien„

delijkste behandelt en met geschenken verEert zijn.

Deese Berg boeren hebben aangenoomen en beloofd, den

uijt de borijen gechapeerden Capitain der Sanierie Penaka

hoo mnhanden van de Comp: te zullen leevderen dog tot hede

is hier aan nog niet voldaan.

Het tot nog toe gerebelleerd hebbende na bij Sawaij gelee„

„gen dorp Saleman, heeft zig zo wel als dies regent,

onder de Comp: gesubmitteerd en om pardon gebeeden:

welkers instantie wij uw Hoog Edelens eerbiedig voor

„dragen.

Eeekeren Spion van den Pebes Noekoe gen=t Fattij

onis van Hatuwe inhanden der onse gevallen, dog

zijn meede makker Massapouw gemasacreerd zijnde,

hebben