closeTerug naar inventaris

Transcriptie

22

Copia

dell

Dagregister van de gedane Hougij

visite na de Buiten Comptoiren en langst Ceram, en

aldaar gehoudene Panirie te Paumahoe

in de maand october en November 1786.

aner

de daar bij gehoorende Resolutien

voor Patria