closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ten 1:e

2:

229

taale ieder in't bij zonder afvraagen, de volgende articulen Nament„

„lijk

Of zij genegen waren de disputen of geschillen welke hen mogte sub=

sisteeren en gereesen zijn, bij te leggen en voorthaan met elkande„

„ren in vreede vriendschap en een goedeharmonie te leeven.

of bij bereijden geneegen waren, op, en aan tegeven, de en hunnelan„

den gecultiveert werdende Nagul en Noote Boomen, mitsg:s

daar van accuraat en zonder de minste agterhoudentheijd aan„

„wijsing te doen aan de gecommitteerdens die daar toe van weegens

de EComp zoude benoemd worden, en hen voorts tot het extirpeeren

alle hulpe en adjude te bewijzen, onder toezegging, dat hem

daar voor door de EComp na verdienstens zullen beloond

worden

Of zij aanneemen en belooven willen, den berugten Rebel

Noeko en zijne adherenten; mitsg=s den geweesen en uijt

'sComp Boeijen te Amboina ontsnapten Capitain Sani„

„rie Pelakahoe met zijne aanhangeren, niet alleen

alle mogelijke afbreuk te doen, maar ook bij alle voor„

komende geleegendheeden, alle hun eever aantewenden

om dezelve, of een van hen, ’t zij leevend of dood te bemag„

ligen en aan de Heer Gouverneur op Ambon te Lee„

veren en

4: Of Laastelijk, of zij geneegen waren en bereijd zijn in 't ver„

volg