closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

10

Malacca

Twee Copias van ’t Relaas gegeeven door den maleyer en in wooner

van Pahan Sarif osman ibini Japhar

twee Copias va 't Relaas gegeven door eenige van Pahan ter

Riouw aangekomene Inlandsche mititairen

twee Copias der Naamlijsten van de sComp„s hospitaal gelegen

hebbende zeken van slands oorlog fregatten

de Amphitrite, Hoorn, de zyn en de Pijl

twee Copias der Memorie van t verstrekte en verbruijkte aa

's lands freguat van oorlog de Ceres.

Sumatras West Cust

Niets.

Bengalen

Chormandel

Ceilon.

Zenden Hanne Papieren

Mallabaar

direct

Souratte

de Caab

Java

D

ene

12

JY Strocm