closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dierde deel.

Deslooten Tocquet, beschreeven Apart en secreete

papieren van Ambon voor Neder„

„land, eerste en tweede stel

Vierde-deel

Dilaagen tot den resolutien en brieff gehoorenan

breeder te beoogen bij het daar voor -aan

ingebonden Register

Amboina in 't Cestet: Junuus 1701n

den 1: Junij 1788

rss

us= Sapret„s